Gürsel Mahallesi, Nurtaç Caddesi, No:9, B Blok, Kat:3 D:5 Kağıthane / İSTANBUL

Denetim

Personelli Güvenlik hizmetlerinde çalışacak elemanın inisiyatifine bırakılması halinde ihmal ve/veya suiistimal ortaya  çıkmaktadır. 

Denetim

Personelli Güvenlik hizmetlerinde çalışacak elemanın inisiyatifine bırakılması halinde ihmal ve/veya suiistimal ortaya  çıkmaktadır.  Operasyon Müdürüne bağlı, 24 saat aralıksız çalışan Denetim ekiplerimiz mevcuttur. Güvenlik görevlileri daima denetlenirler. Denetleme sisteminin olmaması, Güvenlik eksiklerinin ancak bir olay olduktan sonra önlem almaya gidilmesi sonuç olarak daha pahalıya mal  olmasını yol açmaktadır.

 • TANSAV Güvenlik Operasyon departmanında; Her Projeden sorumlu  Operasyon Müdür Yardımcısı vardır.
 • Düzenli olarak projedeki güvenlik görevlilerini takip eder,
 • Sizlerle Güvenlik hizmeti hakkında düzenli olarak görüşürler,
 • Planlı, plansız Gece ve Gündüz denetimlerimiz yapılmaktadır. Yapılan Denetim Raporları Müşterilerimize E-Posta olarak düzenli olarak gönderilmektedir.
 • Projede meydana gelen olaylara ait düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerde bulunurlar,
 • Aylık Raporlama sistemi içinde projenin gelişimi ve güvenilirliği hem Müşterimiz hem de TANSAV Özel Güvenlik  Yönetimi tarafından değerlendirilir.


Operasyonel Hizmetler

 • Olağanüstü durumlarda 1 saat içinde proje sorumlusu görev yerine intikal eder.
 • EDKS sistemlerini tüm projelerimizde kuruyoruz.
 • Aylık olarak projede meydana gelen olaylar ve durum tespitlerini, Denetim raporlarını müşterilerimize sunuyoruz.
 • Projede İhtiyacına göre Eğitim planlamalarını uygulamalı olarak yapıyoruz.
 • Proje Risk Analizlerini hazırlayarak ,Risk azaltıcı faaliyetleri ve tedbirleri öneriyoruz.
 • Acil Tahliye planlarını oluşturarak olağan üstü durumlar karşısında hareket tarzlarını belirliyoruz. 

Tansav Özel Güvenlik Hizmetleri

Her biri kendi konusunda uzman, profesyonel, istikrarlı ve sürdürülebilir görev anlayışına sahip kadromuzla hizmetinizdeyiz.